Om Mig

OM MIG

Jag heter Azarina Kander Birgersson och är utbildad specialpedagog med en grundutbildning som förskollärare. Under mitt 24 åriga yrkesliv har jag byggt på med olika utbildningar och erfarenhet alltid med fokus på att bli bättre på att förstå och möta det enskilda barnet, gruppen eller pedagogen. Genom azarina.nu erbjuder jag utbildningar, kurser och handledning inom olika områden som du kan läsa om här på min hemsida, du kan också hitta info om mig på min fb sida azarina.nu.


De senaste 12 åren har jag arbetat som  handledande specialpedagog i förskolan men också i särskolan/träningsskola. I artikeln nedan från tidningen Förskolan nr:1 2015 kan du läsa mer om hur jag arbetar som specialpedagog.


Jag är utbildad pedagogista (pedagogiskt ledarskap) på Reggio Emilia Institutet i Stockholm. Det kan bla. handla om att arbetar med dokumentation och reflektion tillsammans med pedagogerna utifrån deras projektarbete med barngrupperna. Men även om att utveckla pedagogiska lärmiljöer eller andra former av skolutveckling.


Sedan ht 2013 har jag arbetat med att  utbilda nya Marte Meo vägledare i Kristianstad kommun och är certifierad som Marte Meo Supervicer och medlem i Svenska Mare Meo föreningen. I mitt arbete som specialpedagog har Marte Meo Vägledarutbildningen varit mitt bästa verktyg för att skapa utveckling både för barn och pedagoger. Jag är även ICDP steg 2 utbildad och har gått särskilda utbildningar i utvecklingsstörning och autism.


Estetiskt skapande har alltid varit en viktig väg för mig både  som förskollärare, specialpedagog och pedagogista för att  ge barnen möjlighet att processa och få syn på sitt eget och kamratens lärande.  2006 började jag ordna kurser i skapande för pedagoger. Detta ökade när jag fick en projektanställning på en viss del av min tjänst under 2008 för att ordna kurser för pedagoger i Kristianstad kommun. Kurserna blev populära och idag har jag hållt över 40 heldagskurser för pedagoger och min passion för skapande bara ökar. På Malmö Högskola har jag även läst till Alejerista.


Är du intresserad av att boka utbildning eller föreläsning eller för att få referenser för de olika kurser, utbildningar som erbjuds så tag kontakt  via info@azarina.nu men lättast att nå mig är att ring mig

på telefon 070-099 98 05.  

Phone

0700-999805

 

Copyright © All Rights Reserved