Estetiskt skapande

När vi använder oss av estetisktskapande i lärande situationer ger vi människor möjlighet att processa, bearbeta och fördjupa sina kunskaper på en djupare nivå. Hjärnan och sinnena får möjlighet att arbeta i nya spännande  banor och skapa nya kunskaper, prova egna eller andras hypoteser och teorier. Skapandet ger möjlighet att ändra, göra om, bestämma slutet, vilket leder till en förmåga att skapa nya ideer´.

Problemlösning i skapandet blir ett mycket intellektuellt sätt att arbeta, det är inte bara att göra något, man måste få ihop det med vad och hur vilket skapar utrymme för reflektion. Det är analysen, reflektionen och diskussionen kring det skapade föremålet och processen som är viktig och det är också där som vi på ett naturligt sätt ökar kunskapen och nyfikenheten hos både barn och vuxna.


Kurser erjuds i estetiskt skapande främst med fokus på bildskapande, men ibland även med inslag från andra estetiska utryckssätt som musik, drama och dans. Varje kurs utformas i dialog med er utifrån det behov som er verksamhet har och inom det område ni behöver utveckla er kompetens. Det kan exempelvis vara en dag med särskild inriktning på att utveckla IKT, naturvetenska & teknik, utomhuspedagogik koplat till skapande mm. Det kan även gälla utformande av pedagogiska miljöer eller ateljeer/verkstäder. Ert behov står i fokus.


Heldagskurser a´8 timmar eller kvällskurser a´3-4 timmar.  Lokal/verkstad är i Knislinge ca 18 km norr om Kristianstad. Kurs kan även ordnas på annan ort. Är du intresserad av en kurser i skapande för din verksamhet hittar du kontaktuppgifter under fliken "Om"


Det finns även möjlighet att som enskild deltagare anmäla sig till enskilda kursdagar. Mer information kring aktuella kurser hittar du under fliken "Aktuellt". och på min FB sida azarina.nu
.Estetiskt skapande

Copyright © All Rights Reserved