Aktuellt

AKTUELLT

-kurser du kan anmäla dig till som enskild deltagareSkapandekurs våren 2019

Kom och var med på en kursdag i estetiskt skapande utomhus i gammal vacker torpmiljö!

SKAPANDE I OCH MED NATUREN

Datum och plats


5 juni 2019

Ballingstorpsgården 

Bössebacken/Hanaskog


Anmälan


Anmäl senast 27 maj till

info@azarina.nu 

Ange namn, fakturaadress & eventuella allergier.

Anmälan är bindande

Kostnad


1000 kr + moms/deltagare

Material och fika fm & em ingår


Är du i behov av lite inspiration kring ditt arbete med skapande och tycker om att arbeta utomhus med gruppen/klassen är denna kursdag utmärkt för dig. Du får använda enkla tekniker, metoder och material som går att anpassa till det sammanhang du kommer ifrån och det projekt ni arbetar med. Dagen passar för dig som arbetar med barn från 3-8 år. 


Marte Meo fortbildnings & nätverksdag

för terapeuter och vägledare i Sydsverige

Datum och plats


23 september 09.00-16.00

Hässleholm


Anmälan


Anmälan senast 9 sept till

info@azarina.nu

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare. 

Ange namn, fakturaadress, allergier


Syfte med fortbildnings och nätverksdagar är att få ny kunskap och inspiration från olika Marte Meo ärenden och att få tid att reflektera och föra dialog kring viktiga frågor.

Det ges också tid för att nätverka och utbyta erfarenheter. Lyfta frågor du brottas med i ditt eget Marte Meo arbete. Finna nya samarbetsparter och finna en gemenskap och ”vi känsla” bland oss som arbetar som Terapeuter eller Vägledare med Marte Meo i olika verksamheter, i såväl kommuner som från privata aktörer i södra Sverige. Du är också välkommen att ta med chefer eller kollegor som inte har Marte Meo utbildning men som är intresserade och nyfikna.

 

Heidi Langegard är Marte Meo terapeut och Supervisor och arbetar både i hemmet med föräldrar, i förskolor med pedagoger och med sjukpersonal inom demensvården. Heidi kommer från Sverige men bor sedan många år tillbaka i Ål i Norge. Heidi utlovar mycket film under dagen från de tre olika verksamhetsområdena och kommer att ha fokus på att ”arbeta i filmen” med oss hela tiden för att med mikroanalys visa hur hon hjälper och stöttar föräldern/personalen till rätt bemötande.

 


Kostnad


800 kr + moms/deltagare

Grupprabatt där 5 pers går gratis från en arbetsplats

Fika fm & em ingår.

MARTE MEO I FAMILJ, FÖRSKOLA OCH DEMESNVÅRD

MED HEIDI LANGEGARD

Skapandekurs hösten 2019

Låt estetik och IKT tillsammans skapa möjlighet för utforskande och undervisning med yngre barn.

ESTETIK OCH IKT I UNDERVISNINGEN

MED YNGRE BARN!

Datum och plats


23 okt 2019 09.00-16.30

Atelje´/Verkstad i KnislingeAnmälan


Anmäl senast 7 okt till

info@azarina.nu 

Ange namn, fakturaadress & eventuella allergier.

Anmälan är bindande

Kostnad


1000 kr + moms/deltagare

Material och fika fm & em ingår

Vi sätter fokus på undervisnings begreppet med hjälp av IKT och estetiska lärprocesser. De estetiska uttrycken har senare åren kommit i skymundan av områden som matematik, teknik och naturvetenskap. Denna dagen får du en möjlighet att få nya redskap för att ta dig an de områden tillsammans. Passar för dig som arbetar med barn 3-8 år. 

Marte Meo utbildningar

MARTE MEO VÄGLEDARUTBILDNING

Är du intresserad av att läsa till Marte Meo vägledare och arbeta med att handleda andra yrkesverksamma personer inom ditt yrkesområde så tag kontakt med mig via info@azarina.nu. Ny utbildning startar så snart nog stor grupp deltagare anmält sitt intresse. 


Är du intresserad av att köpa en hel utbildning till din kommun/verksamhet så går även det att ordna, ta kontakt med mig via info@azarina.nu. 


Mer om vad Marte Meo är och vad utbildningen innebär kan du läsa under fliken "Samspel och bemötande Marte Meo".

MARTE MEO FÖR EGEN YRKESUTÖVNING

Är du intresserad av att köpa en hel Marte Meo utbildning som är riktad för yrkesutövare som arbetar direkt med barn, ungdommar, demensvården eller någon annan form av vårdande yrke, ta kontakt med mig via info@azarina.nu.

Copyright © All Rights Reserved